קבוצת מיקוד


קבוצת מיקוד

סדרה של 3 מפגשים ממוקדים ברורים במגוון נושאים כמו הורות, קריירה והשגת יעדים. 

משתתפי הסדנה ייבחרו מראש על ידי סיגל על מנת לבנות מארג קבוצתי מתאים ונעים.

כל משתתף מתחייב בכתב לשמור על דיסקרטיות ולכבד את הפרטיות שאר משתתפי הסדנא.

אתר זה נבנה באמצעות